INSPIRASI

WAHYU TERAKHIR YANG TURUN PADA KHUTBAH TERAKHIR RASULULLAH SAW

KHUTBAH TERAKHIR RASULULLAH SAW Haji Wada’ adalah haji pertama dan terakhir yang dilakukan Oleh Nabi Muhammad Rasulullah SA…

Jul 13, 2022